Logowanie

Przypomnij moje hasło

Wspomaganie
opieki farmaceutycznej

Opieka farmaceutyczna oznacza odpowiedzialność farmaceuty za skuteczność i bezpieczeństwo prowadzonej farmakoterapii. Jej prowadzenie wymaga wiedzy, doświadczenia oraz wsparcia merytorycznego i technicznego. System e-farmacja.net oferuje darmowe systemy informacyjne, tematyczne szkolenia internetowe, analizy prawne wspomagające jej prowadzenie.

Dokumenty i pliki do pobrania

Wiadomości szkoleniowe

25 STY

Nowy kurs w systemie e-farmacja.net

Obraz do wiadomości ze świata farmacji
Szanowni Państwo,

opublikowano nowe szkolenie pt. „Farmakoterapia bólu”.

Zapraszamy techników farmaceutycznych do zapoznania się z materiałem szkoleniowym dotyczącym leczenia różnych rodzajów bólu.

Dostępne wykłady:
 • Zwalczanie bólu w chorobach nowotworowych
 • Reumatoidalne zapalenie stawów - aktualne możliwości farmakoterapii
 • Przegląd współczesnych leków przeciwbólowych
 • Leki przeciwbólowe pochodzenia naturalnego
 • Leczenie ostrego bólu preparatami kategorii OTC
 • Leczenie bólu, farmakoterapia bólów migrenowych głowy
 • Działania niepożądane niesteroidowych leków przeciwbólowych
 • Ból – patomechanizm, rodzaje bólu.
08 LUT

Zaproszenie

Obraz do wiadomości ze świata farmacji
Szanowne Koleżanki i Koledzy, Magistrzy Farmacji!


Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym:
https://ankiety.cm-uj.krakow.pl/index.php/survey/index/sid/343637/newtest/Y/lang/pl

Zdrowy tryb życia, a zwłaszcza zbilansowana dieta, są istotnym elementem prewencji wielu chorób cywilizacyjnych, w tym otyłości, cukrzycy typu 2, nowotworów, a nawet chorób neurodegeneracyjnych. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej Państwa nawyków i zwyczajów żywieniowych. Oczekuje się, iż uzyskane wyniki w trakcie tego badania przyczynią się do dokładnego poznania poglądów i zwyczajów żywieniowych polskich farmaceutów, co w przyszłości wpłynie na kierunek kształcenia farmaceutów, którzy stanowią pierwszą linię kontaktu z pacjentem.

Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje około 10–15 minut.

Dziękujemy za poświęcony czas!

dr n. farm. Magdalena Kurnik-Łucka wraz z Zespołem

.
09 CZE

Studia podyplomowe „Badania kliniczne produktów leczniczych"

Obraz do wiadomości ze świata farmacji
Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na studia podyplomowe „Badania kliniczne produktów leczniczych” prowadzone na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM.
W ramach studiów prowadzony jest kurs dla farmaceutów „Etyczno-prawne aspekty badań klinicznych leków na ludziach”, za udział w którym farmaceuci otrzymują 10 punktów edukacyjnych oraz kurs „Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP)”, który uzyskał akredytację organizacji certyfikującej TransCelerate Biopharma Inc.

Rekrutacja na studia trwa do 12 września br . Wszystkie szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej Studium Kształcenia Podyplomowego pod adresem: www.skp.cm-uj.krakow.pl.

Serdecznie zapraszamy na studia wszystkich zainteresowanych tematyką badań klinicznych. Zapewniamy fachowych wykładowców, w większości specjalistów praktyków z dziedziny badań klinicznych, ciekawe, profesjonalnie zorganizowane zajęcia w małych grupach oraz miłą atmosferę.

Z poważaniem
dr Barbara Wiśniowska
Kierownik Studiów Podyplomowych
Badania kliniczne produktów leczniczych

.
01 WRZ

Nowy kurs w systemie e-farmacja.net

Obraz do wiadomości ze świata farmacji
Szanowni Państwo,
w systemie e-farmacja.net otwarto nowe szkolenie dla farmaceutów:

Szkolenie ciągłe farmaceutów. Kurs - opieka farmaceutyczna w cukrzycy.

Zapraszamy!

.
01 LIP

Zamknięcie kursów PGF

Obraz do wiadomości ze świata farmacji
Szanowni Państwo!

Dziś (1.07.2011) o godzinie 23:59 zamykamy kursy:


 1. Szkolenie ciągłe farmaceutów. Nadciśnienie płucne – aktualne możliwości farmakoterapii.

 2. Szkolenie ciągłe farmaceutów. Wybór leku w terapii nadciśnienia tętniczego u pacjentów z chorobami współistniejącymi.

 3. Szkolenie ciągłe farmaceutów. Łagodny rozrost gruczołu krokowego (BPH) - farmakoterapia.


Oznacza to, że użytkownicy po zamknięciu kursów nie będą mogli korzystać z dostępnych materiałów oraz nie będą mieli możliwości rozwiązywania testów, a co za tym idzie, nie otrzymają punktów edukacyjnych.


Jednocześnie informujemy, że ww. kursy zostaną przeniesione na platformę e-dukacja i będą dostępne dla użytkowników tegoż portalu.
.
11 LIS

SYSTEM E-FARMACJA.NET PONOWNIE AKTYWNY!

Obraz do wiadomości ze świata farmacji

Szanowni Państwo,

system e-farmacja.net wznawia swoje działanie!


Prowadzenie portalu przejęła Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie, w związku z tym stopniowo uruchamiane będą poszczególne jego elementy. Przygotowujemy jednocześnie projekt rozwoju, który zakłada m.in. wdrożenie narzędzi oceny i opisu interakcji lekowych oraz dostarczenie punktowanych szkoleń dla farmaceutów. O szczegółach będziemy Państwa regularnie informować.


ZAPRASZAMY!


.

Najnowsze Artykuły i wiadomości ze świata farmacji

BADANIA KLINICZNE PRODUKTÓW LECZNICZYCH

Artykuł omawiaróżne aspekty badań klinicznych produktów leczniczych, Ich definicje, fazy, niezbędne dokumenty czy wartość dowodów z nich uzyskiwanych.

Immunoterapia - leczenie zaawansowanego rak nerki

Rak nerkowokomórkowy stanowi 2-3% nowotworów złośliwych. Nowoczesne metody leczenia pacjentów z zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym umożliwiają długoletnie przeżycie oraz poprawę jakości życia. W artykule przedstawiono teraie immunologiczne raka nerkowokomórkowego.

Prawne aspekty funkcjonowania apteki szpitalnej – zadania kierownika apteki w świetle obowiązujących przepisów

Praca omawia funkcje apteki szpitalnej, usługi farmaceutyczne świadczone w tego rodzaju placówce oraz rolę zawodową farmaceuty zatrudnionego w aptece szpitalnej że szczególnym uwzględnieniem jej kierownika.

Ryzyko i korzyści wynikające ze stosowania leków generycznych

Zarówno lekarze, jak i farmaceuci powinni zdawać sobie sprawę, że leki oryginalne i generyczne, pomimo zawartości tej samej dawki substancji leczniczej, nie są preparatami zupełnie identycznymi, a więc zawsze istnieje potencjalne ryzyko innych efektów farmakoterapeutycznych i wystąpienia działań ubocznych. Choć leki oryginalne pozostają najlepiej przebadanymi środkami leczniczymi na rynku, to leki generyczne, jako ich odpowiedniki powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie kwestia niskich kosztów leczenia jest ważna. Jednak przy doborze najlepszego leku dla pacjenta, należy zawsze pamiętać, iż nie cena leku jest najistotniejsza, lecz zgodnie z zasadami GCP (Good Clinical Practice), jego skuteczność wleczeniu.

Rola odżywiania oraz suplementacji u wybranych grup pacjentów: pacjent geriatryczny, sportowiec, pacjent onkologiczny – okiem farmaceuty praktyka

W ostatnich latach nauki o żywieniu cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Coraz większą rolę przypisuje się też roli diety w medycynie. Obserwujemy kolejne badania wskazujące niektóre składniki pożywienia jako przyczynę chorób, a inne jako sposób leczenia. Farmaceuci, specjaliści opieki farmaceutycznej, interesują się z kolei najbardziej interakcjami leków z pożywieniem.

Stwardnienie rozsiane

Stwardnienie rozsiane jest przewlekłą zapalną chorobą autoimmunologiczną ośrodkowego układu nerwowego. Szczyt zapadalności przypada pomiędzy 20 a 40 r.ż., dlatego też schorzenie to jest najczęstszą, nieurazową przyczyną niepełnosprawności młodych dorosłych. Ta nieuleczalna choroba skraca naturalny czas przeżycia średnio o 6–7 lat, co najczęściej jest to spowodowane komplikacjami długo trwających objawów neurologicznych i unieruchomienia. Artykuł przedstawia patogenezę i metody leczenia SM.

Przegląd literatury dotyczącej podawania leków przez zgłębniki enteralne

Celem prezentowanej pracy było zwrócenie uwagi na problemy farmakoterapii u chorych żywionych dojelitowo. Terapia żywieniowa jest stosowana u pacjentów, którzy nie mogą być odżywiani doustnie, zachowują jednak zdolność wchłaniania wystarczającej ilości składników odżywczych i wody. U większości chorych żywionych dojelitowo podaż leków drogą doustną jest niemożliwa. Pojawia się problem konieczności dekompozycji postaci leku w celu podania przez sondę lub PEG. Niektóre płynne postaci leków również nie mogą być przez dostęp jelitowy. Ordynowanie leków przez sztuczny dostęp jest związane z koniecznością zastosowania innej drogi podania i zmiany postaci.

Przegląd mieszanin żywieniowych RTU dla pacjentów dorosłych

W ostatnich latach coraz większy nacisk kładzie się na to, by przemysłowe worki dożywienia pozajelitowego gotowe do użycia (RTU) były przygotowywane w aptekach szpitalnych przez wykwalifikowany personel, a nie na oddziałach szpitalnych. Z tego powodu coraz bardziej istotne jest, by farmaceuta szpitalny dobrze znał te preparaty, afakt, że na polskim rynku dostępnych jest ponad 30 rodzajów worków RTU nie ułatwia tego zadania. Celem niniejszej pracy jest zebranie najważniejszych parametrów dostępnych mieszanin, takich jak droga podania, współczynnik białkowo-kaloryczny czy zastosowana emulsja tłuszczowa, i zwrócenie uwagi na różnice między nimi. Dodatkowo praca sygnalizuje kilka kwestii praktycznych dotyczących doboru preparatów do suplementacji.

AMD - postępowanie diagnostyczno - terapeutyczne u chorych ze zwyrodnieniem plamki żółtej związanym z wiekiem.

Postępujący proces starzenia się populacji w krajach wysoko rozwiniętych prowadzi do wzrostu liczby osób cierpiących na choroby siatkówki oka, w tym zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem (AMD). Ważną rolę w zapobieganiu występowania AMD odgrywa racjonalna dieta bogata w antyoksydanty, karotenoidy, witaminy, makro i mikroelementy oraz odpowiedni styl życia. Poszerzanie świadomości społeczeństwa i wiedzy z zakresu chorób narządu wzroku, lepszy dostęp do badań okulistycznych to ważne narzędzia profilaktyczne w walce z tą chorobą.

Opatrunki specjalistyczne

Leczenie ran jest procesem trudnym. Często wymaga współpracy lekarza i personelu pielęgniarskiego, a także farmaceuty. Dobór właściwego opatrunku jest jednym z kluczowych elementów skutecznej terapii. dlatego ważna jest znajomość charakterystyki materiałów medycznych.